top of page

Oslo Spektrum!

Arthur Stulien

Mar 9, 2024

Jeg kan ikke tro annet enn at enhver norsk artist drømmer om å en gang stå på scenen i Oslo Spektrum. Takket være en god venn gjennom flere år, fikk jeg oppfylt den drømmen i forrige uke, og kan nå skilte med en gjesteopptreden i Oslos storstue!

[For Norwegian version, click here.]


Scott Scovill, what a guy. I "e-met" Scott at the end of 2020 when Play it Again was named European Country Single of the Year. Since that time we have kept in touch, met when we have visited each other's home countries, recorded the song Highwayman together, and March 6th 2024 will go down as the day I made my "debut" in Oslo Spektrum. All thanks to, the one and only" Scott Scovill.

Arthur Stulien, Scott Scovill, Nashville
Photo from the first physical meeting in Nashville, February 2022. Photo: Erlend Gunstveit

A few days after my blind audition on The Voice (Norway), Scott got in touch to hear about the possibilities of meeting when he was going on a trip to Oslo at the beginning of February to do some promo for the European tour, which included support for Brad Paisley in Iceland, in Switzerland, Sweden and Norway. Unfortunately, I had to cancel due to a short deadline, and a lot to do at work, but said that I would like to consider a trip to Oslo when they were playing Spektrum. When I said this to Scott, he immediately asks if I have a few minutes... to talk? The conversation that then takes place goes down in my history as perhaps one of the most important in my career.


Scott is a businessman to the bone, runs a large company called Moo TV in the US, and goes straight to the point; "Would you like to join the stage at Oslo Spektrum on March 6 and at GAMLA Konsert & Scene on March 7?" At first, I go completely silent on the phone, and I have to ask him if he is serious?? Scott understands my reaction, laughs a little, and says "Yeah, buddy! We'd love to have you with us up there!". I couldn't react with anything other than a nervous laugh, almost on the verge of giggling, trembling in my whole body, and when the conversation ended, an ever-so-small tear of joy crawled down my cheek. In just over a month I was to share the stage with Scott Scovill and his band "The Brotherhood", Hanne Sørvaag, Sierra Hull – and Brad Paisley himself.


For outsiders, I can understand that it is not always easy to understand the reactions of artists when they receive an award, win a competition, get their first song on the radio, or when great opportunities are presented. We have chosen to make ourselves vulnerable for better or worse by going out and saying "I am an artist, this is my music, this is me!", and we invite others into our lives. Regardless of whether you have 0 or 20 million followers on any social media, that's the reality. When we then allow others to see into our lives "without filter", we open ourselves up to allowing our music, our choices, and our personalities to be judged in any direction. When exclusively good things happen, such as an opportunity to play in Oslo Spektrum, there is a reaction that you cannot possibly be prepared for, even if there had been clear signs leading up to it.


Why am I writing this? Well, because I have been feeling: "Should I have reacted even more? Should I have reacted less?". Although the vast majority of the feedback has been positive, there are also some who write that this was not my own concert, and that it should not be interpreted as my artist career taking off at full speed from this point forward. I am fully aware of the latter, because making a living from music requires a LOT of work - all the time. I have experienced that during the eight years I have been doing this, but for me this was clearly a huge opportunity, despite the fact that it really appeared out of nowhere.


In any case, I am infinitely grateful for all the great feedback that has come in, some wonderful days in Oslo, and not least - for the wonderful Scott Scovill who was willing to give a simple guy from the south of Norway an opportunity on the big stage 😊 If you haven't already seen it, feel free to check out the "after-video" from the Oslo trip with photos and videos from both Spektrum, GAMLA and "God Morgen Norge" (Norwegian morning show)!ARTICLE IN NORWEGIAN BELOW

------------------------------------

Oslo Spektrum!


Jeg kan ikke tro annet enn at enhver norsk artist drømmer om å en gang stå på scenen i Oslo Spektrum. Takket være en god venn gjennom flere år, fikk jeg oppfylt den drømmen i forrige uke, og kan nå skilte med en gjesteopptreden i Oslos storstue!


Scott Scovill, for en mann. Jeg "e-møtte" Scott i slutten av 2020 da Play it Again ble kåret til European Country Single of the Year. Siden den tid har vi holdt kontakten, møttes når vi har besøkt hver sine hjemland, spilt inn låta Highwayman sammen, og 6. mars 2024 vil for alltid stå igjen som dagen jeg fikk min "debut" i Oslo Spektrum. Takket være, "the one and only", Scott Scovill.


Arthur Stulien, Scott Scovill, Nashville
Foto fra det første fysiske møtet i Nashville, februar 2022. Foto: Erlend Gunstveit

Få dager etter min blind audition på The Voice tok Scott kontakt for å høre om mulighetene for å møtes når han skulle en tur til Oslo i starten av februar for å gjøre litt promo i forbindelse med Europa-turnéen, som blant annet inkluderte support for Brad Paisley på Island, i Sveits, Sverige og Norge. Jeg måtte dessverre melde avbud på grunn av kort frist, og mye å gjøre på jobb, men sa at jeg gjerne kunne tenkt meg en tur til Oslo når de skulle i Spektrum. Når jeg sier dette til Scott, spør han kjapt på melding om jeg har et par minutter... til å prate? Samtalen som så finner sted skriver seg ned i min historie som kanskje en av de viktigste i min karriere.


Scott er en businessmann av rang, driver et stort firma ved navn Moo TV i USA, og går egentlig rett på sak; "Kunne du tenkt deg å bli med på scenen i Oslo Spektrum 6. mars og på GAMLA Konsert & Scene 7. mars?" Jeg blir først helt stille i telefonen, og må spør han om han er seriøs?? Scott skjønner reaksjonen min, ler litt, og sier "Yeah, buddy! We'd love to have you with us up there!". Jeg klarte ikke å reagere med annet enn å "le nervøst", omtrent på grensa til fnising, skjelve i hele kroppen, og når samtalen endte, krøp det ned en aldri så liten gledeståre langs kinnet. Om rett over en måned skulle jeg få dele scene med Scott Scovill og hans band "The Brotherhood", Hanne Sørvaag, Sierra Hull – og selveste Brad Paisley.


For utenforstående så kan jeg fint skjønne at det ikke alltid er lett å skjønne seg på reaksjoner til artister når de mottar en pris, vinner en konkurranse, får første låt på radio, eller når det blir presentert store muligheter. Vi har valgt å gjøre oss selv sårbare på godt og vondt ved å gå ut å si "Jeg er artist, dette er musikken min, dette er meg!", og vi inviterer andre inn i livene våre. Uavhengig av om du har 0 eller 20 millioner følgere på den ene eller andre kanalen, så er det realiteten. Når vi da lar andre se inn i livene våre "uten filter", åpner vi opp for å la musikken vår, valgene våre, og personlighetene våre bli bedømt nord, sør, øst og vest. Når da utelukkende gode ting skjer, som eksempelvis en mulighet til å spille i Oslo Spektrum, kommer det en reaksjon man på ingen som helst mulig måte klarer å være forberedt på, selv hvis det hadde vært klare tegn i god tid før.


Hvorfor skriver jeg dette? Jo, fordi jeg har kjent litt på følelsen: "Burde jeg reagert enda mer? Burde jeg reagert mildere?". Selv om de aller, aller fleste tilbakemeldingene og lykkeønskningene har vært positive, så er det noen som også skriver at dette ikke var min egen konsert, og at det ikke bør tolkes som at artistkarrieren min skyter fart for fullt nå. Det sistnevnte er jeg fullt klar over, fordi det å leve av musikken krever MYE arbeid – hele tiden. Det har jeg fått erfart i løpet av de åtte årene jeg har holdt på dette, men for meg var dette helt klart en enorm mulighet, til tross for at den egentlig dukket opp ut av ingenting.


Uansett, er jeg uendelig takknemlig for alle de flotte tilbakemeldingene som har tikket inn, noen fantastiske dager inne i Oslo, og ikke minst – for den fantastiske Scott Scovill som var villig til å gi en enkel sørlending en mulighet "on the big stage" 😊 Hvis du ikke allerede har sett den, sjekk gjerne ut "Aftervideoen" fra Oslo-turen med bilder og videoer fra både Spektrum, GAMLA og God Morgen Norge!
bottom of page